พลู เป็นไม้เถา ลำต้นอวบน้ำ มีข้อและปล้องอย่างชัดเจน มีกลิ่นหอม ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะคล้ายใบโพธิ์ ผิวใบเรียบเป็นมัน มีกลิ่นฉุน มีดอกสีขาวขนาดเล็ก ออกดอกเป็นช่อ มีผลสีแดง ลูกกลม เติบโตได้ดีในที่มีความชื้นสูง ชอบอากาศร้อน นิยมปลูกกันแพร่หลายในภาคกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ โดยใช้ลำต้น หรือเถา

Read More → แก้ลมพิษด้วยใบพลู